Nieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Gemeenteraad 27 september over waterbeleving in Zwolle

Zwolle – Het is de laatste tijd druk op het water in Zwolle. De gemeente wil deze drukte in goede banen leiden en overlast voorkomen. Om die reden hield zij afgelopen maandagavond een debat over de waterbeleving.

De afgelopen jaren is er een trend te signaleren dat bewoners en bezoekers meer naar het water trekken. Deze toename heeft een extra boost gekregen door corona en de warme zomers. De toename betreft zowel het gebruik van (verhuur)bootjes, maar ook het recreëren in en langs het water.

Vraag aan de raad is welke richting zij wil meegeven aan het college bij het opstellen van de visie op waterbeleving en welke kansen voor waterbeleving zij ziet.

Rondje Zwolle

Sonja Paauw van D66 geeft hoog op over de waterbeleving in Zwolle. Zij ziet zelfs kansen voor een ‘rondje Zwolle’ over het water. Ze roemt het dat water zorgt voor ontspanning en goede gezondheid. De leefbaarheid wil zij bevorderen door elektrische bootjes en historische schepen bij het ThorbeckegrachtFestival. Ook wil zij waterkunstwerken en waterspeelplekken, die verkoeling kunnen bieden en educatief kunnen zijn.

Selma Hoekstra van de PvdA ziet dat veel bootjes aanleggen bij Naturae2000 gebieden, dat zou niet moeten mogen. Haar voorstel is om een drijvende kurklijn voor deze gebieden te leggen. Wethouder Monique Schuttenbeld gaat deze mogelijkheid onderzoeken.

Bert Sluijer van de SP zegt dat er een waterkansenkaart is en dat we niet opnieuw het wiel moeten willen uitvinden. Elektrisch varen op de grachten zou de norm moeten worden. De wethouder reageert daarop dat er tevens gedacht kan worden aan waterstof, zolang het maar geen CO2 uitstoot. Bootjesverhuurbedrijven zouden een mooiere uitstraling kunnen hebben.

Mevrouw Azimi Nober van de VVD wordt niet zo vrolijk van de klachten over overlast, en bepleit op sommige trajecten minder bootjes in te zetten. Dat kwam haar op de verdenking te staan dat zij op plekken een vaarverbod wil uitvaardigen. Dat vind men zeer on-VVD, maar zo ver ging haar voorstel dus niet.

Zwolle Hanzestad

Harold van Vilsteren van het CDA vindt dat het goed is dat er nu stappen ondernomen worden om de waterrecreatie te regelen. Hij ziet mogelijkheden om in het kader van de Hanzedagen iets als een Zwolle-Sail te doen. De wethouder bepleit dat Zwolle echter met een origineel plan moet komen, en niet hetzelfde moet doen als omliggende gemeenten, die ook mee gaan doen met de Hanzedagen.

Guido Pasman van Swollwacht zegt dat waterbeleving voor iedereen anders is. Swollwacht staat achter de maatregelen die de gemeente nu neemt, zoals de snelheidsbeperking en de schaarse vergunningen. Aanlegplaatsen kunnen helpen om het aanleggen bij naturae2000 gebieden te voorkomen. Hij wil de creativiteit voor oplossingen leggen bij partijen in de stad, en niet zozeer bij de gemeente. Daarbovenop ziet hij bewustwording als belangrijke pijler onder het beleid.

Goed schipperschap

Eildert Noorda van GroenLinks vindt goed schipperschap belangrijk. Mensen moeten weten hoe zich op het water te gedragen. De huurprijzen van kano’s en dergelijk moeten voor iedereen bereikbaar blijven, en niet alleen voor de elite.

De ChristenUnie tenslotte, bij monde van Gerdien Rots, ziet veel creatieve mogelijkheden. Bijvoorbeeld een stadsstrand in Zwolle-Zuid. Ook wil zij het water meer laten bewegen om blauwalg tegen te gaan. Zij ziet overlast van ganzen bij de Milligerplas, maar volgens wethouder Schuttenbeld staan deze het zwemmen niet in de weg. Waterveiligheid en klimaatadaptatie vindt zij ook belangrijk. Boten die erfgoed zijn, zouden een plek moeten krijgen.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en vanaf 19.30 uur op maandagen te volgen via www.zwolle.nl/gemeenteraad. Vanaf 4 oktober ook weer fysiek bij te wonen, ditmaal in het provinciehuis. De agenda en de stukken zijn hier tevens in te zien. Het is mogelijk om de vergadering later terug te kijken op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Inspreen kan via raadsgriffie@zwolle.nl.

 

 

Gerelateerde artikelen

Controleer ook
Close
Back to top button