EconomieKabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVervoerZorg & Welzijn

Gemeente Zwolle stelt programma van eisen op voor OV

Zwolle –  Ambtenaren in Zwolle dienen een programma van eisen in voor vervoerder RRReis. De start van de nieuwe vervoerder Keolis zorgde in december 2020 voor veel onrust in
Zwolle. Door het strekken van buslijnen in met name Aa-landen en Holtenbroek,
maar ook de Wipstrik, Berkum en ten dele voor Zwolle-Zuid, hadden in het bijzonder
ouderen, sociale minima en minder mobiele mensen in onze stad geen (openbaar)
vervoer meer tot hun beschikking.

Ze konden op die manier niet meer deelnemen aan het maatschappelijk leven. Dat leidde tot veel reuring in de wijken en in onze gemeenteraad. In de gemeentelijke reactie van 24 maart 2020 op het RRReis-vervoerplan 2021 hebben ze hier ook uitgebreid aandacht aan besteed. Ze waarderen dat de provincie de signalen van burgers en de politiek nu serieus heeft genomen en momenteel voornemens is om de bus weer volgens de bestaande routes te laten rijden in de genoemde wijken.

Sociale functie OV

Vervoerders zijn verantwoordelijk voor financiële opbrengsten van het OV en hebben minder belang bij de sociale functie van het hiervan.  (Stads)lijnen met weinig reizigers worden uitgestrekt of opgeheven.
Hierdoor komen ouderen en kwetsbaren in een isolement terecht: ze kunnen niet meer
zelfstandig blijven wonen en/of actief deelnemen aan het maatschappelijk leven in
Zwolle. Dat vindt de gemeente een onaanvaardbare ontwikkeling en zij hebben gemerkt
hoeveel onrust dat met zich meebrengt in onze Zwolse samenleving. Voor de gemeente is inclusie (iedereen kan meedoen in de samenleving) een van de kernwaarden voor hun inwoners.

Ontwikkelfunctie

De nieuwe concessie duurt 13 jaar in plaats van 10 jaar, zoals gebruikelijk. De gemeente juicht
dat toe. Wel is het belangrijk te beseffen dat de (mobiliteits)wereld in sneltreinvaart aan
het veranderen is, inclusief het openbaar vervoer.
Men ontwikkelt de komende jaren Hubs, men maakt deelmobiliteit steeds belangrijker en digitale ontwikkelingen gaan snel. Daarnaast zit Nederland in een transitie waarbij iedereen anders gaat aankijken tegen de bereikbaarheid van de stad. De auto hoeft niet meer tot in de haarvaten van het centrum door te dringen en een 12-meter bus wellicht ook niet.

Al deze ontwikkelingen hebben op termijn grote gevolgen voor de uitvoering van het
busvervoer in onze stad. Alle betrokkenen moeten hier als gezamenlijke overheden blijven optrekken.
Een concrete positieve ontwikkeling vinden de schrijvers van het Plan van Eisen het aanbieden van deelfietsen door de vervoerder op enkele grotere overstaplocaties, zijnde niet het station Zwolle. Hierbij denken zij aan locaties aan de rand van de (binnen)stad, zoals het Katwolderplein, rondom Oosterenk, of in de toekomst nabij Hessenpoort. Wij hopen dat dit een
onderdeel kan worden in het PvE.

Verder vinden zij het belangrijk dat men de inwoners van Zwolle betrekt bij de
ontwikkelingen in het openbaar vervoer. Zij zien dan ook een participatierol liggen bij
de provincie en/of vervoerder, die verder gaat dan het consulteren van het
reizigersplatform ROCOV. Ze denken graag mee hoe we dit onderdeel actief nader
kunnen invullen de komende jaren. Die participatie door onze inwoners kan ook een
onderdeel worden van de evaluatie.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button