EconomieNieuws uit ZwolleVoorpagina

Fietsparkeren Melkmarkt/Voorstraat tijdelijk naar Grote Kerkplein/Rodetorenplein

Op 30 maart gaan namens ontwikkelaars BPD (voorheen Bouwfonds) en DLH Ontwikkeling de werkzaamheden van start ter voorbereiding op de sloop van een aantal panden aan de Melkmarkt. Daar komt een nieuw winkelpand dat in gebruik wordt genomen door een grote internationale retailer. Tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden kunnen op een deel van de Melkmarkt en de Voorstraat geen fietsen gestald worden. Omdat de gemeente het belangrijk vindt dat bezoekers wel met de fiets naar de binnenstad komen, komt er tijdelijk extra stallingsruimte op het Grote Kerkplein en Rodetorenplein. Met duidelijke bebording en fietscoaches worden fietsers verwezen naar deze stallingen.

Plaatsing schutting

Om de sloop- en bouwwerkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, plaatst bouwbedrijf Wessels Rijssen op de Melkmarkt en de Voorstraat een schutting op een afstand van 3 meter van de gevel. De bestaande fietsparkeerplekken komen daardoor te vervallen. Taxi’s, hulpdiensten en bevoorradend verkeer hebben gedurende de werkzaamheden normale doorgang.

Fietsparkeren

Bezoekers die met de fiets komen, worden ter plekke met borden verwezen naar de stallingen aan het Grote Kerkplein en het Rodetorenplein. In het begin worden ook fietscoaches ingezet, zodat fietsers aan de nieuwe situatie kunnen wennen.
Om de veiligheid en de doorgang van hulpdiensten te waarborgen, laat de gemeente gestalde fietsen verwijderen. Deze kunnen worden opgehaald bij de AFAC (Derk Buismanstraat 23, zie www.zwolle.nl/afac)

Planning

De eerste machinale sloopwerkzaamheden gaan naar verwachting half mei van start. De planning is dat de nieuwbouw in de tweede helft van 2016 is afgerond.

Ontwikkelingsprogramma Binnenstad

De ontwikkeling aan de Melkmarkt draagt bij aan de ambitie om als stad een bestendige plek te hebben in de top van de Nederlandse binnensteden. Deze ambitie is verwoord in het Ontwikkelingsprogramma Binnenstad 2020. Dit programma geeft een visie op de toekomstige ontwikkeling van de binnenstad, en geeft aan hoe de gewenste ontwikkeling bereikt kan worden. Gastvrijheid vormt daarin de rode draad. Zie ook: www.zwolle.nl/binnenstadsprogramma.

 

Binnenstad ontwikkelingen

Gerelateerde artikelen

Back to top button