Thorbeckedebat ‘Kunnen we de vrijheid redden’ met dr. Jonathan Holslag

Zwolle – Stichting Thorbecke Zwolle vraagt de Vlaamse politicoloog, historicus en Chinakenner dr. Jonathan Holslag de wereld van nu waarin vrijheid en democratie onder druk staan te duiden, in perspectief te plaatsen en oplossingsrichtingen aan te geven. Met als thema ‘Kunnen we de vrijheid nog redden – en hoe?’ Na de lezing is er ruimte voor debat onder leiding van Thorbeckekenner Jan Drentje.

Jonathan Holslag

Holslag doceert internationale politiek aan de Vrije Universiteit van Brussel, is speciaal adviseur van de vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans en lid van verschillende internationale denktanks over vrede en veiligheid. Van zijn hand verschenen bestsellers als ‘China, macht of mythe’, ‘De kracht van het paradijs, hoe Europa kan overleven in de Aziatische eeuw’; ‘Vrede en oorlog, een wereldgeschiedenis’ en ‘De nieuwe zijderoute, China op het economische strijdpad’.

Vrijheid en democratie

De stichting Thorbecke Zwolle formuleert de kern van het debat als volgt: ‘De voorbije tijd stonden de democratie en de vrijheid zwaar onder druk. Autoritaire landen zijn in opmars. Democratische omwentelingen zoals de Arabische Lente mislukten. Er is oorlog in Oekraïne waarvan de gevolgen ook daarbuiten voelbaar zijn. In West-Europa is de democratie kwetsbaar en is er minder vertrouwen in de politiek. Kunnen we de vrijheid nog redden – en hoe?’

Stichting Thorbecke Zwolle

Het Thorbeckedebat is een initiatief van de Stichting Thorbecke Zwolle. Het wordt jaarlijks georganiseerd om burgers en overheid dichter bij elkaar te brengen en de kwaliteit van het openbaar bestuur te vergroten.

Aanmelden via Zwolse Theaters

Lezing en debat vinden plaats op donderdag 14 april a.s. in Zwolse Theaters, Schouwburg Odeon aan de Blijmarkt 25 in Zwolle. Toegang is gratis, maar aanmelding is noodzakelijk.

Meer informatie

The event is finished.

Back to top button