Lezing botsende culturen bij Stadkamer door Edward van der Tuuk

Zwolle – Op 16 februari 2022 om 19.30 uur geeft drs. Edward van der Tuuk een lezing over botsende culturen en democratie in tijden van identiteitspolitiek. De lezing vindt plaats in Stadkamer Centrum, in samenwerking met U3L. Omdat er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is, is aanmelden via www.Stadkamer.nl verplicht. Inloop vanaf 19.00 uur.

De lezing op 16 februari gaat onder andere over hoe binnen een democratische rechtstaat verschillen van mening en inzicht komen bovendrijven in het publieke debat. De politiek is het platform waar die verschillen op vreedzame wijze omgevormd worden tot beleid.
De afgelopen decennia zien we op de politieke flanken de opkomst van partijen die identiteit hoog in het vaandel hebben staan en die minder bereid lijken tot het compromis.

“Identiteit en politiek zijn de afgelopen jaren steeds meer door elkaar gaan lopen. Kijk naar een thema als klimaatverandering. Wat je ervan vindt, is gebaseerd op de club waar je bij hoort. Een weerlegging is meteen een aanval op je identiteit, op wie je bent.” (Ian Buruma, NRC, 26 mei 2017) En dat geldt des te sterker waar het politieke thema’s betreft die gaan over identiteit, zoals immigratie, terrorisme of de emancipatie van vrouwen en minderheden. Bij al deze thema’s speelt erkenning van de eigen identiteit en vermeende achter gesteldheid een belangrijke rol.

Over drs. Edward van der Tuuk

Drs. Edward van der Tuuk studeerde Sociale filosofie, wetenschap & samenleving, en ethiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde af op de ethische implicaties van de wettelijke erkenning van ‘intrinsieke waarde’ in de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren en de Wet op de Dierproeven in relatie tot moderne biotechnologie. Zijn interesse gaat vooral uit naar evolutietheorie, antropologie, ideeëngeschiedenis, kennissociologie en godsdienstwetenschap. Hij verzorgt cursussen voor de HOVO / Senioren-academie, de Vrije Academie, de U3L, de ISVW, en voorheen het Instituut voor Filosofie en de Volksuniversiteit.

U3L, de Universiteit Leven Lang Leren organiseert volwasseneneducatie in Oost-Nederland. Het cursusaanbod wordt gekenmerkt door kleinschaligheid, maatwerk en diversiteit.

The event is finished.

Back to top button