Geothermie, hoe staat het ermee? Infoavond over energietransitie in de Aa-landen

Zwolle – Hoge energieprijzen, geothermie, hoe van het gas af? Thema’s waar Aalanders met de gemeente Zwolle, Bewonersinitiatief Groene Aa, Stichting Wijkcentrum AA-landen en elkaar over in gesprek kunnen. Op 29 juni organiseert de Groene Aa namelijk een informatieavond voor bewoners in Wijkcentrum de Bolder.

Geothermie

De gemeente Zwolle komt vertellen over de stand van zaken van geothermie in de Dijklanden en de aanleg van een warmtenet. Te gast zijn onder meer wethouder warmtetransitie Arjan Spaans en experts van de gemeente Zwolle. Groene Aa en de gemeente Zwolle informeren bezoekers verder over bewonersparticipatie, energiearmoede, woningisolatie en beantwoorden de vraag die leeft bij velen: ’wat kan ik zelf doen om energie te besparen?’

Praat mee

Op de informatieavond, die start om 19:30, is tijd om vragen die in de wijk leven te beantwoorden en met elkaar in gesprek te gaan over de diverse aspecten van de energietransitie in de Aa-landen. Dit is dé kans voor bewoners om bijgepraat te worden, mee te denken en wensen en gedachten kenbaar te maken. Vooraf aanmelden is niet nodig. Groene Aa en SWA rekenen op een grote opkomst gezien het belang en de actualiteit van het thema. Wie vooraf aandachtspunten wil doorgeven kan mailen naar info@groeneaa.nl . Meer informatie is te vinden op www.groeneaa.nl/agenda

Energietransitie: een urgent onderwerp

In deze tijd van oorlog in Oekraïne en hoge gasprijzen is energietransitie een urgent onderwerp. Huizen moeten om meerdere redenen van het gas af, maar hoe? Bewonersinitiatief Groene Aa denkt na over mogelijke oplossingen, informeert bewoners over plannen en helpt om energie te besparen. Dat laatste doen zij onder andere door Warme Burendagen te organiseren in de wijk, waarbij buren met elkaar energiebesparende maatregelen nemen. Daarnaast kunnen bewoners via Groene Aa energie besparen met gratis hulp van een energiecoach.

Plannen voor warmtenet met geothermie

Er wordt al een tijd gesproken over geothermie en een warmtenet in Aa-landen en Holtenbroek, maar hoever zijn die plannen? Eind 2020 heeft de gemeenteraad de Transitievisie warmte vastgesteld, waarin staat dat gemeente Zwolle de warmtetransitie start in onder andere Holtenbroek en Aa-landen. In deze omgeving is een mogelijke boorlocatie voor geothermie aanwezig, namelijk in de Dijklanden.

The event is finished.

Back to top button