Excursie Vogelwerkgroep Oostvaardersplassen Jan van der Boschpad,Bezoekerscentrum Staatsbosbeheer

Oostvaardersplassen Jan van der Boschpad,Bezoekerscentrum Staatsbosbeheer. (wandeling 5 km)

Verwachte soorten: zeearenden, baardmannetjes, slechtvalk, cetti’s zangers, Zaagbekken en eenden soorten

Vertrek Parkeerplaats bij Vitens:  9:00 uur

Terugkeer bij Vitens: 17:00 uur

Opgeven uiterlijk  19:00 uur vrijdagavond voorafgaand aan de excursie via de mail jurfurda2016@gmail.com of de telefoon : 06 51 28 05 38 het kan ook via watsapp

QR Code en mondkapje noodzakelijk

The event is finished.

Back to top button