Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Einde voor GoSharing-scooters in Zwolle; Felyx en Check zijn de nieuwe deelscooter-aanbieders

Go-Sharing gaat over op fietsen

Zwolle – Het college stemt ermee in dat vier deelmobiliteitaanbieders de komende twee jaar een vergunning krijgen voor het aanbieden van deelvervoer. Het gaat om Check en Felyx voor de deelscooters en Go Sharing en Dott voor de deelfietsen. Dat betekent dus ook dat de scooters van Go Sharing binnenkort uit het straatbeeld in Zwolle verdwijnen. Aanbieders mogen maximaal 150 scooters of fietsen plaatsen. Als de vergunningen definitief worden verstrekt, kunnen Zwollenaren dit voorjaar al gebruik maken van het deelvervoer.

Vergunning nodig

In 2021 is Go Sharing gestart met het aanbieden van deelscooters. Op 25 mei 2021 is de aangepaste Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vastgesteld. Deze biedt de mogelijkheid om de komst van aanbieders van deelmobiliteit te reguleren. Aanbieders van deelvervoer hebben nu een officiële vergunning nodig.

Afspraken met aanbieders deelvervoer

Zwolle heeft geleerd van de ervaringen met de deelscooters tot nu toe. Burgemeester en wethouders vinden het belangrijk om grip te houden op de kwaliteit en het gebruik van de openbare ruimte. Daarom maakt de gemeente afspraken met aanbieders van deelvervoer, bijvoorbeeld over de plekken waar de deelvoertuigen wel en niet gestald mogen worden. Doordat aanbieders een vergunning nodig hebben, kan een aantal zaken juridisch geregeld en gewaarborgd worden. De gemeente en de aanbieders willen er samen voor zorgen dat Zwolle profiteert van de mogelijkheden van het deelvervoer en dat er zo min mogelijk overlast is. Daarom zijn er een aantal duidelijke afspraken:

Voor deelfietsen en -scooters gelden dezelfde regels voor het stallen als voor gewone fietsen en scooters. In bepaalde delen van de stad, zoals voetgangersgebieden en parken, geldt een parkeerverbod. Deze gebieden zijn te vinden op de website van de gemeente.

  • Iedere aanbieder mag maximaal 150 fietsen of scooters plaatsen
  • De aanbieders zorgen ervoor dat kapotte of verkeerd gestalde fietsen of scooters na een melding binnen 24 uur worden verwijderd. Melden kan rechtstreeks bij de aanbieder of bij de gemeente die de melding aan de aanbieder doorgeeft.
  • De aanbieders verdelen de scooters en fietsen gelijkmatig over de stad
  • De aanbieders zorgen ervoor dat scooters tussen 01.00 en 06.00 uur niet gebruikt worden.
    Van aanvraag tot gunning

De afgelopen maanden hebben verschillende aanbieders zich ingeschreven voor een vergunningsaanvraag. De inschrijvingen zijn op volgorde van binnenkomst op de wachtlijst geplaatst. De eerste 2 deelscooteraanbieders en de eerste 3 deelfietsaanbieders konden een aanvraag gehonoreerd krijgen. De plannen van deze aanbieders zijn zorgvuldig beoordeeld door de gemeente en voldoen aan de eisen om voor een vergunning in aanmerking te komen.

Vervolgproces

Aanvragers zijn geïnformeerd over de selectie en het vervolgproces. Zij hebben gedurende 20 kalenderdagen (stand still-periode) de gelegenheid om de gunningsbeslissing te beoordelen en daarop te reageren.

Mobiliteitstransitie en actieplan deelvervoer

Zwolle groeit en het aantal auto’s, scooters en fietsen op straat neemt toe. Als we deze met elkaar delen, worden ze beter gebruikt. En zijn er minder nodig. Zo werken we aan een autoluwe binnenstad, het is beter voor het milieu en er ontstaat meer ruimte op straat.

Zwolle kent al enkele jaren deelauto’s. Het aanbieden van elektrische deelscooters en deelfietsen is relatief nieuw. De gemeente werkt aan een visie op deelmobiliteit en aan regels om deelmobiliteit in goede banen te leiden. Kwaliteit van de openbare ruimte en behoeften van inwoners, bezoekers, bedrijven en instellingen vormen hierbij het uitgangspunt. Samen met de deelvervoeraanbieders kijkt de gemeente hoe overlast van deelvervoer zoveel mogelijk voorkomen en beperkt kan worden. Naar verwachting is medio 2022 het actieplan deelvervoer gereed.

Kijk voor meer informatie op www.zwolle.nl/deelvoertuigen.

Gerelateerde artikelen

Back to top button