Nieuws uit ZwolleVideo NieuwsVoorpagina

Een reis in de tijd: Cultureel Perspectief Zwolle 2040

Zwolle – Hoe ziet de Zwolse cultuursector in 2040 uit? Als het aan wethouder Monique Schuttenbeld (GL)  ligt leggen we de lat hoog: ”We leggen de lat hoog ten aanzien van onze ambities en dat vraagt grote inspanningen en investeringen. Door het perspectief op 2040 te richten creëren we ruimte in tijd om stapsgewijs de hoge ambities waar te kunnen maken”, aldus de wethouder

Een bloeiende cultuursector is volgens het rapport onmisbaar voor een vitale samenleving: Zwolle is in 2040 volgens het perspectief de experimentele Hanzestad, het kloppend culturele hart van de regio waar kunst en cultuur bijdraagt aan de hoge kwaliteit van leven van een ieder die in de gemeente of regio woont, werkt of deze bezoekt.

Onderzoeken

Aan de nota liggen onderzoeken naar en gesprekken met de culturele sector ten grondslag. “Hieruit komt duidelijk naar voren wat onze belangrijkste prioriteiten voor de komende jaren zijn. Cultuur is belangrijk voor de stad en er is al heel veel moois waar veel mensen van genieten. Deze basis willen we verder uitbouwen. Daarna kunnen we aan de slag met het vergroten en verbreden van het culturele aanbod, zodat dit past bij de groei die Zwolle de komende jaren doormaakt. Daarbij heeft de culturele sector en het culturele leven ook tijd nodig om te herstellen van de Coronacrisis”, aldus wethouder Monique Schuttenbeld. De komende jaren wil het college werken aan een uitbreiding van het aantal ateliers en expositieruimtes. Daarnaast wil ze de de positie van de gezelschappen versterken en investeren in talentontwikkeling.

Het college stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met het Cultureel Perspectief Zwolle 2040. Bij de begrotingsbehandeling in het najaar wordt een uitvoeringsprogramma met bijbehorende investeringsvraag aan de gemeenteraad aangeboden.

Gerelateerde artikelen

Back to top button