Kunst & CultuurNieuws uit ZwolleVoorpagina

Een lintje voor mevrouw Breugem

Uitreiking Koninklijke Onderscheiding Onder embargo tot donderdag 16 april 14.50 uur Wethouder Nelleke Vedelaar reikt donderdag 16 april aanstaande omstreeks 14.40 uur de Koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau uit aan mevrouw G.A. (Greet) Breugem. Mevrouw Breugem ontvangt de onderscheiding op grond van haar bestuurlijke en vrijwillige verdiensten voor de zorg van de mens met een verstandelijke of lichamelijke beperking in het algemeen en die voor de medemens in het bijzonder. De uitreiking vindt plaats tijdens de jubileumviering van Inloophuis de Bres, aan de Heiligeweg 1.

Mevrouw Breugem was begin jaren ’70 actief als stage- en examenbegeleider bij de Kinder- en Jeugdverzorging en Agogische Werk van het Middelbaar Huishoudelijk Nijverheidsonderwijs. Ook was zij lid van de ouder- en medezeggenschapsraad en benoemingscommissie van de Dr. Itardschool (nu De Twijn). Als studentcoach bij het ROC Deltion College begeleidde zij nog maar kort geleden kwetsbare studenten op het gebied van zelfvertrouwen en assertiviteit. Toen er medio 1970 nog nauwelijks sprake was van mantel- en nazorg voor ouders wierp mevrouw Breugem zich al op als mantelzorger en ervaringsdeskundige op het terrein van het Syndroom van Down en ondersteunde via het Sophia kinderziekenhuis ouders met een kind met deze verstandelijke beperking.
Als secretaris van de Vereniging Ouders van Geestelijke Gehandicapten, afdeling Zwolle e.o. bewaakte zij onder andere de zorg in de dagbestedingsinstelling ‘De Golfslag’ van de Van Koetsveldstichting en door de inzet van de vereniging kwam de woonvoorziening ‘De IJsselbolder’ tot stand. Mevrouw Breugem was vrijwilliger bij de Scheppingskerkgemeente, zette zich in als stervensbegeleider en geestelijk verzorger en is nog steeds als vrijwilliger actief bij wijkboerderij ‘De Eemhoeve’. Vanaf 1999 heeft zij zich als gastvrouw ingezet bij inloophuis de Bres.

 

Een lintje voor mevrouw Breugem
Een lintje voor mevrouw Breugem

Gerelateerde artikelen

Back to top button