EconomieNieuws uit ZwolleVoorpagina

Dringend verzoek aan minister om milieugevolgen Lelystad Airport te beperken

Zwolle – Vijftien Overijsselse gemeenten en de provincie Overijssel dienen een gezamenlijke zienswijze in over de aansluitroutes voor Lelystad Airport. Inzet van de samenwerkende overheden is dat de overlast voor de inwoners van Overijssel wordt voorkomen of beperkt. Tevens roepen de overheden nogmaals op het besluitvormingsproces over de uitbreiding van Lelystad Airport te verbeteren, waarbij meer inzicht ontstaat in argumenten en weging ervan en waarbij inwoners en decentrale overheden worden betrokken.

Ernstig en zorgwekkend

In de zienswijze geeft de regio onder meer aan dat zij onaangenaam verrast is dat de informatie in de milieueffectrapportage niet blijkt te kloppen. De regio vindt dit ernstig en zorgwekkend. Hierdoor is de geluidshinder mogelijk ernstiger dan eerder bekend werd gemaakt. Bovendien dragen de fouten niet bij aan het vertrouwen in een zorgvuldig proces. De provincie en gemeenten roepen de minister op om de fouten te herstellen, en inzichtelijk te maken wat de milieueffecten zijn van nieuwe aannames over het verdeling van het vliegverkeer over de verschillende vliegroutes.

Glijvlucht of snel dalen?

De gepresenteerde aansluitroutes betekenen dat boven Overijssel over een afstand van ca. 30 kilometer (van de grens met Duitsland tot Lemelerveld) 3600 meter moet worden gedaald. Er is bij dit snel dalen geen sprake van een geleidelijke glijvlucht, waarbij weinig motorvermogen nodig is. De regio wil meer informatie over de geluidsgevolgen hiervan en wil dat het alternatief (wel een glijvlucht) dat door vliegeniersvereniging KNVvL is aangereikt serieus wordt onderzocht.

Toezeggingen en moties*

Daarnaast wil de regio de nieuwe minister houden aan een aantal toezeggingen van haar voorgangster en moties die in de Tweede Kamer zijn aangenomen:

  • Dat vliegen boven het “oude land” onder de 1800 meter slechts bij hoge uitzondering plaatsvindt.
  • De situatie bij Zwolle, waar bij kruisend vliegverkeer op 900 meter mag worden gevlogen, mag geen reguliere situatie worden.
  • Dat wordt gekoerst op een snelle herindeling van het luchtruim en dat daarbij structureel hogere vliegroutes voor Oost-Nederland prioriteit krijgen.
  • Dat de daadwerkelijk gerealiseerde milieueffecten in beeld worden gebracht door deze te monitoren (geluid, gezondheid).
  • Dat de regio tijdig wordt geïnformeerd en betrokken bij besluitvorming over eventuele nieuwe vliegroutes boven Overijssels grondgebied, wanneer deze in de consultatie naar voren komen.
  • Dat optimalisaties voor Oost-Nederland die in het kader van de toekomstige herindeling van het luchtruim naar voren komen met voorrang worden geïmplementeerd.
  • Dat de regio actief en rechtstreeks wordt betrokken bij de herindeling van het luchtruim.
  • Tot slot dringen de provincie en gemeenten aan op een snel bestuurlijk overleg tussen de nieuwe minister en een bestuurlijke vertegenwoordiging uit de regio.
Zienswijze

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button