Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZwarte Waterzone

Deskundigen: ”Stop met bouwen in uiterwaarden”

Zwolle – Deskundigen zijn van mening dat gemeenten moeten stoppen met het bouwen in de uiterwaarden van rivieren. Het KRO-NCRV onderzoeksprogramma Pointer besteedde aandacht aan de plannen van verschillende gemeenten om woningen te bouwen in de uiterwaarden. Ook in Zwolle zijn er plannen om buitendijks te bouwen, in de Zwarte Waterzone bij Holtenbroek. Ook daar was ook aandacht voor in de uitzending van Pointer. John Beumer van Groen Holtenbroek sprak in de uitzending zijn zorgen uit over de bouwplannen in Zwolle.

Om deze landelijke ontwikkeling te stoppen zou het Rijk de leiding van de gemeenten over moeten nemen, vinden de deskundigen, ook om meer klimaatbestendig te gaan bouwen.

Is bouwen in de uiterwaarden bij Holtenbroek verstandig? RTV Focus maakte enige tijd geleden een item over het bouwen in het Zwarte Water

“Na de overstromingen in 1995 hadden we met elkaar afgesproken dat we niet meer buitendijks zouden bouwen”, zegt klimaathoogleraar Pier Vellinga in de uitzending van Pointer. “Ik vind het absurd dat dit nog steeds gebeurt.” Het waterpeil in de rivier zal in de toekomst steeds meer gaan stijgen, door regen- en smeltwater. Rivieren moet om deze reden meer ruimte krijgen, zodat ze op een veilige manier buiten hun oevers kunnen treden. Op veel plekken is daar al rekening mee gehouden – ook langs de IJssel, maar met de nieuwste voorspellingen van het klimaat van het VN-klimaatpanel IPCC is meestal geen rekening gehouden. Ook de plannen van de Zwarte Waterzone zijn al eerder gemaakt.

Ruimte voor de rivier

John Beumer van Groen Holtenbroek was blij met de aandacht voor de Zwarte Waterzone op tv: ”We zien dat de plannen gewoon doorgeduwd worden, zonder overleg met de bewoners van Holtenbroek.” John ziet liever een alternatief, zodat de rivier meer de ruimte krijgt, een groene oever. ”Wat je nu ziet mede door Limburg, is dat je de rivier juist de ruimte moet geven. Ga niet overal woonwijken neerzetten. Want je zet zo het hele landelijke plan om goed met klimaatverandering om te gaan, klem.” John vindt dat het niet zo moet zijn dat het college eerst instemt met het Stedenbouwkundige plan en dan pas adviezen gaat inwinnen bij externe experts: ”Het zou van de gekke zijn als de gemeenteraad dit advies ook nog gaat overslaan.”

Onvoldoende rekening houden met de toekomst

Er staan de komende 10 jaar 1 miljoen woningen op de planning, waarvan ongeveer twee derde in laaggelegen gebieden. En dat is volgens Alex Hekman van ingenieursadviesbureau Sweco allemaal overstroombaar gebied: “Projectontwikkelaars houden onvoldoende rekening met de  langetermijngevolgen van zeespiegelstijging, maar ook provincies en lokale overheden kijken vaak niet verder dan 50 jaar”, zegt Hekman in de uitzending van Pointer, ‘We moeten hier op nationaal niveau keuzes in maken.”

zwarte water
Foto: RTV Focus
Bron
Pointer

Gerelateerde artikelen

Back to top button