112 nieuwsLevensbeschouwingLifestyleNieuws uit ZwolleOnderwijs & WetenschapVoorpagina

Deltion moet besluit vaste zomervakanties toch aan OR voorleggen

Het Deltion college heeft maandag het kort geding verloren over de jaarplanning en de daarbij behorende vaste zomervakantie.

Het College van Bestuur van Deltion had op 28 augustus 2014,  zonder instemming van de Ondernemingsraad, de jaarplanning voor het onderwijs van de studenten vastgesteld voor de schooljaren 2015 tot en met 2019. Het bestuur van Deltion was van mening dat bij dit besluit niet sprake was van instemmingsplicht van de Ondernemingsraad.

De rechter oordeelde echter anders. Het bestuur van Deltion moet dus nu het besluit van de jaarplanning eerst voorleggen aan de OR voor instemming.

vaste zomervakantie weken

Met de bedoelde jaarplanning was besloten het onderwijsjaar in twee semesters te verdelen. Dit had onder meer tot gevolg dat de zomervakantie altijd vast in de weken 27 t/m 33 zou zijn. Dit is een grote verandering omdat de zomervakantie bij Deltion  dan niet meer gelijk loopt met de voorgeschreven schoolvakanties zoals we die in Nederland kennen op basis van de vakantiespreiding.

Deltion wil met de twee semesters van elk 20 weken, het onderwijs gelijkmatiger en kwantitatief (1000 urennorm) over het schooljaar gepland kan worden. Het tweede semester start altijd op of vlak voor 1 februari, waardoor het voor studenten mogelijk is om over te stappen naar een andere opleiding.

Toch naar OR

De rechtbank heeft het besluit van het bestuur van Deltion nietig verklaard en bepaalt dat Deltion zich dient te onthouden van (verdere) handelingen die strekken tot uitvoering van het besluit. Hierdoor zal het bestuur het besluit alsnog aan de OR moeten voorleggen.

Gerelateerde artikelen

Back to top button