Nieuws uit ZwolleOnderwijs & WetenschapVoorpagina

D66 bezorgd over schooluitval door passend onderwijs

‘Scholen weren zorgkinderen’, was de kop vrijdag 20 maart in de Stentor. Scholen zouden kinderen die extra zorg nodig hebben weren. Momenteel zijn er in Nederland duizenden kinderen die niet naar school gaan, terwijl passend onderwijs er juist op gericht is dat er iedereen onderwijs krijgt. Er zouden grote regionale verschillen zijn en daarom wil de D66 fractie weten wat de situatie voor Zwolse kinderen is. De fractie stelt vragen aan het college.
“Schooluitval van kinderen die extra zorg nodig hebben is ernstig omdat het hun achterstand op taal- en persoonlijke ontwikkeling vergroot in plaats van verkleint,” aldus Martin Bleijenburg burgerlid bij D66. Hij laat weten dat de D66 fractie vindt dat kinderen die extra aandacht nodig hebben, ongeacht hun leervermogen, die aandacht ook moeten krijgen. Scholen zijn zelf verantwoordelijk, maar met de komst van zorg en ondersteuning naar de gemeenten, liggen hier duidelijke verbanden met de taak van de gemeente. “Wij vinden dat de gemeente achterstandsituaties van kinderen en volwassenen moet helpen te voorkomen. Hier ligt dus een duidelijke samenwerking tussen het onderwijs en de gemeente,” zegt Martin Bleijenburg. Samenwerking tussen leerkrachten en sociale wijkteams is daarbij essentieel, ze moeten elkaar kennen en weten te vinden als er situaties zijn waarbij kinderen niet naar school gaan.

De vragen die D66 stelt zijn:

 

  • Is het College bereid om de raad te informeren over de verzuimcijfers in Zwolle van ‘zorgkinderen’ die tussen wal en schip vallen, en hoe deze cijfers zich verhouden tot de landelijke cijfers?
  • Is het College in gesprek met schoolbesturen, zorginstellingen, ouders en kinderen om schooluitval van deze kinderen te voorkomen?
  • Welke maatregelen onderneemt het College om schooluitval van deze kinderen te voorkomen? Wat is het effect van deze maatregelen?
  • Ziet het College ook het belang van samenwerking tussen leerkrachten en sociale wijkteams? Welke vervolgstappen wilt u zetten?
  • Op welke wijze wilt u schoolbesturen, zorginstellingen, ouders en kinderen bij de vervolgstappen betrekken?

 

Kijk ook op: www.d66zwolle.nl.

 

D66 Zwolle

Gerelateerde artikelen

Back to top button