Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

CDA Zwolle trekt aan de bel over dreigend drinkwatertekort Overijssel

Zwolle – Waterbedrijf Vitens kan de stijgende vraag naar drinkwater in Overijssel nauwelijks bijbenen. Zonder maatregelen komt de leveringszekerheid in groot gevaar, zo schrijft het bedrijf in een brief aan de provincie. CDA Zwolle maakt zich zorgen over deze ontwikkeling. De partij wil daarom van het college weten welke gevolgen dit heeft en wat er gedaan kan worden om het probleem op te lossen.

“Zwollenaren moeten elke dag kunnen rekenen op vers water uit de kraan. Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht als het gaat om drinkwatervoorziening. Daarom mag de leveringszekerheid niet ter discussie staan”, aldus fractievoorzitter en lijsttrekker Jan Nabers. De partij wil weten of het college bekend is met de noodkreet en welke stappen er gezet worden om een tekort aan drinkwater te voorkomen.

CDA Zwolle maakt zich daarna zorgen of het dreigend tekort aan drinkwater gevolgen kan hebben voor de woningbouwplannen of andere economische ontwikkelingen. Jan Nabers: “We hebben een grote woningbouwopgave, waarin we moeten zorgen voor meer sociale en betaalbare woningen. Ook deze woningen moeten kunnen rekenen op vers water uit de kraan. We moeten voorkomen dat het mogelijke tekort aan drinkwater ertoe gaat leiden dat er minder woningen of bedrijfshuisvesting gebouwd kunnen worden.”

Om opheldering te krijgen van het college heeft het CDA schriftelijke vragen ingediend:

1. Is het college van B&W bekend met de noodkreet van Vitens en de reactie van het college van Gedeputeerde Staten?

2. Heeft het college van B&W naar aanleiding van de noodkreet contact gehad met Vitens en/of de provincie Overijssel over gegarandeerde drinkwatervoorziening als basisbehoefte aan Zwolse inwoners? Wat is daarbij inhoudelijk besproken en kan de raad hierover via een informatienota inhoudelijke worden geïnformeerd?

3. Zijn er Zwolse economische ontwikkelingen cq. bedrijfsvestigingen vertraagt of belemmerd als gevolg van het niet honoreren van de drinkwaterlevering door Vitens?

4. Zijn er Zwolse woningbouwplannen (m.n. voor sociale en betaalbare woningen) vertraagd of helemaal gestopt als gevolg van drinkwaterleveringsvraagstukken en wat gaat het college hieraan doen?

5. Is over de uitvoerbaarheid van de woningbouwplannen in de omgevingsvisie en de verstedelijkingsstrategie getoetst met Vitens en kan de gemeenteraad de reactie van Vitens hierover ontvangen?

6. Leidt de noodkreet van Vitens bij het college van B&W tot additionele inzet op waterbesparing en welk effect wil het college hiermee bereiken?

Gerelateerde artikelen

Back to top button