HoltenbroekNatuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleUit uw buurtVoorpagina

Brugwachtershuis moet wijk Holtenbroek betrekken bij dijkversterkingsproject

Communicatie en participatie in de toren

Zwolle – Jarenlang was het het brugwachtershuis voor de Twistvlietbrug: het rode huis op poten dat boven de dijk uit torent bij Holtenbroek. Maar deze Twistvliettoren gaat vanaf nu een belangrijke rol spelen bij de dijkversterking van de Stadsdijken Zwolle. Het Waterschap WDODelta en welzijnsorganisatie Travers Welzijn willen het gebouw inzetten om de wijk  Holtenbroek te betrekken bij de dijkversterking.

Gebruiksfunctie dijk voor de buurt: fietsen, wandelen, varen, recreëren

De toren zal door het waterschap en Travers gebruikt worden om met bewoners van Holtenbroek te communiceren over het project en hun erbij betrekken. De Jong van WDO Delta: “Wij willen organisaties, bedrijven en bewoners in en om het projectgebied zo goed mogelijk betrekken bij de dijkversterking. De dijk is van ons allemaal. Het heeft naast de functie van waterkering ook een gebruikersfunctie. Er wordt gefietst, gewandeld, gevaren en gerecreëerd in het gebied. Omdat we nu met de dijk aan de slag gaan, kijken we graag samen naar ideeën, wensen en kansen die er leven voor deze stadsdijken.”

Dijk moet meerwaarde voor de wijk worden

Hierbij vormt het veelzijdige en diverse Holtenbroek een bijzondere uitdaging. “De nieuwe dijk moet een meerwaarde worden voor de wijk”, aldus De Jong. “Dat vraagt in de voorbereiding om een aanpak die ervoor zorgt dat een afspiegeling van Holtenbroek en gebruikers van de dijk actief betrokken zijn bij de dijkversterking. Daarom hebben we Travers Welzijn gevraagd te helpen in deze zoektocht.” En dat is redelijk uniek, want nog niet eerder heeft het waterschap samen gewerkt met een welzijnsorganisatie in een dijkversterkingsproject.

Beide organisaties hopen op draagvlak voor de dijkversterking,  een kwaliteitsimpuls voor de wijk en een vergroting van het water- en klimaatbewustzijn bij de bewoners van Holtenbroek.

Hondenuitlaters

Lot Zinsmeyer: “We hanteren ongebruikelijke en kleinschalige vormen van participatie om met diverse groepen in contact te komen. Denk hierbij aan hondenuitlaters, fietsers, jongeren en ouders met kinderen. We willen wat reuring veroorzaken en mensen prikkelen mee te denken in kansen en mogelijkheden op basis van hun behoefte. Naast meedenken willen we mensen iets laten beleven om tot actie over te gaan. Voor lastig te bereiken doelgroepen is het soms effectiever ze op een ludieke manier in aanraking te laten komen met de dijkversterking dan ze specifiek uit te nodigen om mee te denken. Tot slot proberen we zo veel mogelijk kleine resultaten neer te zetten om mensen te enthousiasmeren en enthousiast te houden. Als hun inbreng zichtbaar is, is de kans groter dat ze ermee verder willen gaan.”

Hoogwaterbeschermingsprogramma Als onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) gaat Waterschap Drents Overijsselse Delta de stadsdijken van Zwolle versterken. Deze lopen vanaf de Spooldersluis, via bedrijventerrein Voorst en de keersluis Zwolle langs Holtenbroek en Westerveld tot aan de monding van de Vecht. Het project moet uiterlijk in 2024 zijn afgerond. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is opgenomen in het nationale Deltaplan Waterveiligheid.

 

 

Gerbrand Meijer van Travers Welzijn: “Ik ben ervan overtuigd dat wij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verkleinen van de afstand tussen het waterschap en de bewoners van Holtenbroek. Door samen te werken kunnen wij een verbindende rol spelen tussen de dijkversterking en de wijkparticipatie.”

 

 

 

Wijkwethouder Klaas Sloots is aanwezig bij de start van het Twistvliettoren project.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button