Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Betalen voor restafval uitgesteld naar 2023

Zwolle – In plaats van per 2022 gaan Zwollenaren pas per 2023 betalen voor te veel restafval. Het college van B&W heeft dat besloten om zo de inwoners meer tijd te geven om te wennen aan het scheiden van afval. In sommige delen van de stad zoals in de binnenstad en bij diverse appartementencomplexen is dat scheiden ook nog lastig. Daar wordt de komende tijd dan ook nog aan gewerkt. Pas per 1 januari 2023 kunnen Zwollenaren verdienen aan weinig restafval en moeten zij extra betalen voor veel restafval. Het college verwacht daarvoor al een flinke daling van het afval.

Hoe minder afval, hoe beter. Dat is uiteraard de ambitie van de gemeente. De bedoeling is om te komen tot maximaal 100 kilo restafval per persoon per jaar en een zogenaamde circulaire economie. Daarin worden voorwerpen meer hergebruikt dan nu. Door de gemeenteraad is onder de naam ‘Zwols belonen’ een grondstoffenplan vastgesteld waarin maatregelen zijn opgenomen om dat voor elkaar te krijgen. Het gaat daarbij om een financiële prikkel op restafval (nu dus uitgesteld naar 2023) gecombineerd met de voorzieningen voor alle huishoudens om hun afval goed te kunnen scheiden en aanvullend beleid voor zaken als luierinzameling en zwerfafval. Voor minima komt een kwijtscheldingsregeling.

Al een paar maanden kan nog maar een beperkte hoeveelheid grof huisvuil en grof tuinafval naar de ROVA gebracht worden. Dat levert volgens de gemeente al een afname in grof huisvuil op. Een nieuwe subsidieregeling voor verenigingen die oud papier en karton inzamelden gaat januari 2022 in. De invoering van het tarief op restafval in 2023 is het sluitstuk van het grondstoffenplan.

Gerelateerde artikelen

Back to top button