Nieuws uit Zwolle

Behoefte aan vijftien nieuwe woonwagenstandplaatsen in Zwolle

Zwolle – De gemeente Zwolle heeft dit voorjaar onderzoek gedaan naar de behoefte aan het aantal standplaatsen voor woonwagens. Uit het onderzoek blijkt dat de woonwagengemeenschap met name behoefte heeft aan gehuurde standplaatsen, aan zowel huur- als koopwoonwagens en een standplaats in de nabijheid van familie.

Advies: voorzie in behoeften

Aanleiding voor dit onderzoek zijn de adviezen van het College van de Rechten van de Mens en het beleidskader Gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid van het ministerie van BZK. Deze organisaties adviseren gemeenten om ruimte te blijven bieden aan bijzondere woonvormen, zoals de woonwagens. De afbouw van het aantal plaatsen is, zolang er behoefte is aan standplaatsen, niet toegestaan.

De gemeente Zwolle erkent de bijzondere woonvorm van woonwagenbewoners en heeft deze vorm meegenomen in haar Woonvisie, Ruimte voor Wonen 2017-2027. Het Zwolse uitgangspunt is dat uitbreiding van het aantal standplaatsen wordt afgestemd op de natuurlijke groei van de huidige woonwagengemeenschap in Zwolle.

Jongeren en spijtoptanten

Om het aantal benodigde standplaatsen voor de toekomst goed te kunnen inschatten heeft de gemeente samen met vertegenwoordigers van de woonwagengemeenschap onderzoek gedaan. Het onderzoek richtte zich op jongeren en spijtoptanten. Van de jonge generatie woonwagenbewoners, die nu nog vaak bij de ouders woont, wordt verwacht dat zij op korte termijn het ouderlijk huis zullen verlaten. Vrijwel alle jongeren gaven aan de voorkeur te hebben voor wonen in een woonwagen. De spijtoptanten, dit zijn Zwollenaren met een woonwagenverleden die nu in een woning wonen, gaven aan weer terug te willen naar een woonwagen.

Twaalf tot vijftien nieuwe standplaatsen

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat er op dit moment behoefte is aan twaalf tot vijftien nieuwe standplaatsen. De gemeente gaat in gesprek met de woningbouwcorporaties om te bepalen hoe, waar en wanneer standplaatsen kunnen worden toegevoegd. Hiermee voorziet de gemeente in de vraag van de natuurlijke groei en krijgen ook spijtoptanten de kans om op een redelijke termijn in aanmerking te komen voor een standplaats in Zwolle.

Gerelateerde artikelen

Back to top button