Voorpagina

Aqualysis opent hypermodern laboratorium in Zwolle

Op jacht naar muskusratten, landbouwgif en mini-kevertjes

Zwolle – Met DNA-monsters uit het water aantonen dat er muskusratten in je dijk zitten of als allereerste in Nederland een nieuwe keversoort van 1.8 milimeter vinden. Dat klinkt als een aflevering uit CSI maar het speelt gewoon hier in Zwolle. Het bedrijf Aqualysis zit aan de Loggerweg en huisvest een hypermodern labaratorium waar de medewerkers helemaal niet vreemd opkijken van dergelijk onderzoek. Donderdag opende Commissaris van de Koning Andries Heidema de nieuwe vleugel.

Veel inwoners van Zwolle – of Overijssel – zullen nog nooit van Aqualysis gehoord hebben. En toch heeft iedereen dagelijks met ze te maken. De bijna 60 medewerkers houden zich namelijk bezig met de bewaking van en controle op oppervlakte-,  grond- en zwemwater. Zeker in een waterrijkeprovincie als Overijssel of een stad als Zwolle is dat van levensbelang. Het bedrijf was eerder gevestigd op twee locaties in Zwolle en één in Almelo. Maar sinds deze week zijn alle activiteiten geconcentreerd aan de Loggerweg in Zwolle.

Waterschappen

De eigenaren én opdrachtgevers van Aqualysis zijn de vijf omliggende waterschappen en in het verlengde daarvan de provincies. Monsternemers uit Zwolle rijden dan ook door heel Noord-Oost Nederland om de waterkwaliteit te meten. Daarbij zijn ze op zoek naar alles wat niet in het water thuishoort, zoals metalen, landbouwgif en sporen van medicijnen. En in het voorjaar en de zomer natuurlijk naar sporen van blauwalgen. De beslissing over eventueel te nemen maatregelen wordt nooit genomen door Aqualysis zelf maar door de opdrachtgevers zoals de waterschappen of zwemplasbeheerders. Wel leveren de Zwollenaren alle gegevens aan die nodig zijn om een goede beslissing te garanderen.

Een primeur voor Nederland: onderzoekers van Aqualysis vonden voor het eerst een H. hamulatus foto: ©Tim Faasen
Faunaprimeur voor Nederland
Soms stuiten de medewerkers van Aqualysis op bijzondere bijvangsten tijdens hun onderzoek. Zo ontdekte het bedrijf vlak voor kerst een nieuwe waterkever voor de Nederlandse fauna. In een zogenaamd macrofaunamonster werden negen exemplaren van een klein kevertje van 1.7 tot 1.8 mm aangetroffen die niet in de Nederlandse literatuur is beschreven.
Met behulp van Scandinavische literatuur en internet werd de soort Hydroglyphus Hamulatus vastgesteld. Het was als snel duidelijk dat deze nog nooit in Nederland was aangetroffen. De kever wordt vooral gevonden in landen grenzend aan de Oostzee.
©Aqualysis. Een deel van het onderzoekswerk wordt gedaan door zelf ontwikkelde robots.

Nanogrammen

Het laboratorium in Zwolle meet niet alleen in milli- of microgrammen per liter maar soms zelfs in nanogrammen per liter. Naast ervaren laboranten gebruiken ze daar in eigen beheer ontwikkelde robots voor. Die robots doen hun werk zo goed dat het voor steeds meer – vergelijkbare – laboratoria de standaard manier van werken wordt.

Voor de provincie is Aqualysis een heel belangrijk kennis-instituut, dat vorm en inhoud geeft aan Overijssel als plek waar op watergebied heel veel gebeurt. Andries Heidema, Commissaris van de Koning in Overijssel

DNA-onderzoek

Een nieuwe loot aan de onderzoeksstam wordt het DNA-onderzoek. Daarmee gaat Aqualysis in het water op zoek naar DNA-sporen van bijvoorbeeld muskusratten. Door de geavanceerde technieken die in Zwolle gebruikt worden kunnen ze met behulp van minimale DNA-sporen precies aangeven waar muskusratten zich bevinden. Hierdoor kunnen de waterschappen veel gerichter hun dijken beschermen.

Wil je meer weten over Aqualysis, klik dan hier
Aqualysis onderzoekt voor 5 waterschappen de kwaliteit van grond- oppervlakte- en zwemwater ©Aqualysis

Gerelateerde artikelen

Back to top button